top of page
ind 2.JPG

Kurs wspinaczki skalnej- 3 dni

Kurs uzupełniający: ze sztucznej ściany w skałki (drogi ubezpieczone)

Jest uzupełnieniem kursu wspinaczki na sztucznej ścianie, przygotowuje

do samodzielnego wspinania na wędkę oraz po drogach wyposażonych w

punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym.  Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców.

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.

Czas trwania: 3 dni.

Ilość szkolonych: 4 osoby na jednego instruktora.

Prowadzący: instruktorzywspinaczki

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z

programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli

kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową).

Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu,

w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

Kurs skałkowy rozszerzenie: About
bottom of page